Torstein Lie ny leder i Hedrum Bondelag.

Hedrum Bondelag avvikla sitt årsmøte onsdag 20. november på Hedrum Bygdetun i Kvelde. Torstein Lie ble valgt til ny leder etter Dag Fredrik Eftedal, som ikke ønsket gjenvalg. Torstein Lie driver med økologisk sau og nisjeproduksjon.

Foruten den nye lederen består nå styret i Hedrum Bondelag av: Geir Olav Næss, Ståle Hellenes, Arne Martin Malerød og Jarle Wirgenes.

 

 

Hedrum Bondelag har 223 medlemmer geografisk plassert i tidligere Hedrum kommune. Bondelaget skal fremme og trygge landbruket, og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Laget ble stifta i 1869, da under navnet Hedrum Sogneselskap.

 

Hedrum bondelag 2013-700

Bildet viser fra venstre: Avtroppende leder i Hedrum Bondelag Dag Fredrik Eftedal blir takket for innsatsen gjennom flere år av nyvalgt leder Torstein Lie. Foto: Olav Nordheim

Reklame