Markering for ny Norsk salmebok i Hedrum Kirke

Søndag ble det i Hedrum kirke markert at de nåværende salmebøker, Norsk Salmebok og Salmer 1997 erstattes av Norsk Salmebok 2013. Larvik kammerkor og forsamlingen sang én salme på hver av bokstavene i alfabetet og det ble også noen smakebiter av det nye som kommer første søndag i adventtiden. Kantor Arne Næss og fløytist Jorunn Abrahamsen medvirket i tillegg til Tone Langmoen Kalbakk. Harald Hegernes ledet programmet.

Bilde

Foto: © Reidar Nordkveldemoen