Våren og vadefuglene er kommet til Gjønnesvannet…..

Så snart sola var framme var også ender og svaner tilbake til Gjønnesvannet i Lågendalen.

Bilde

Foto: Reidar Nordkveldemoen ©