På Farriseidet skal jernbanesporet og togtrafikken beskyttes……

 

I forbindelse med bygging av den nye Farrisbrua, må jernbanesporet og togtrafikken beskyttes med et overbygg i form av en 85 meter lang ståltunnel. Samtidig med dette arbeidet vil Jernbaneverket gjøre fundamenteringsarbeider under skinnegangen, som forberedelser til en framtidig sporveksel.

Bilde

Foto: Reidar Nordkveldemoen ©

Arbeidene vil pågå fra kl. 00.30 natt til lørdag 8. mars, til kl. 03.30 natt til mandag 31. mars, fire helger på rad.

 

 

 

Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Vestfoldbanen er det mest hensiktsmessig å utføre disse arbeidene i perioder med lite trafikk. Derfor stoppes togtrafikken i de ovennevnte helgene. Det er vanskelig å si om arbeidene vil bli støyende, men det vil bli anleggstrafikk og arbeid med jernbanespor og ståltunnel.

 

Det er entreprenørselskapet Bilfinger som har kontrakten med bygging av Farrisbrua, og det er også Bilfinger som bygger ståltunnelen. På bildet er ståltunnelens plassering vist med piler, på begge sider av der Farrisbrua skal krysse over.

 

 

 

Når arbeidet med fundamentering for Farrisbrua kommer i gang, melder entreprenøren Bilfinger at arbeidene vil pågå fra 07.00 til 22.00 på hverdager, og fra 07.00 til 15.00 på lørdager. Søndager vil normalt være fridag.

 

 

 

Når det gjelder arbeidene med vei og tunneler på strekningen fra Bommestad til Sky, er det Skanska som er hovedentreprenør. Kontrakten her er nylig signert, så vi vil komme tilbake med informasjon om arbeider når det foreligger en fremdriftsplan.