Det skjer mye på Farriseidet og den nye E18

Store maskiner og dyktige anleggsarbeidere former den nye E18 ved Farriseidet og Kilenområdet. Tunellarbeidene fra Bommestad til Farriseidet er godt i gang. Om 3 år skal gamle E18 forbi Bøkeskogen være borte og området i Kilen bli fritt for bilstøy og bli et attraktivt turområde.

På Farriseidet skal jernbanesporet og togtrafikken beskyttes……

  I forbindelse med bygging av den nye Farrisbrua, må jernbanesporet og togtrafikken beskyttes med et overbygg i form av en 85 meter lang ståltunnel. Samtidig med dette arbeidet vil Jernbaneverket gjøre fundamenteringsarbeider under skinnegangen, som forberedelser til en framtidig sporveksel. Foto: Reidar Nordkveldemoen © Arbeidene vil pågå fra kl. 00.30 natt til lørdag 8.…