Det skjer mye på Farriseidet og den nye E18

Store maskiner og dyktige anleggsarbeidere former den nye E18 ved Farriseidet og Kilenområdet. Tunellarbeidene fra Bommestad til Farriseidet er godt i gang. Om 3 år skal gamle E18 forbi Bøkeskogen være borte og området i Kilen bli fritt for bilstøy og bli et attraktivt turområde.

Store maskiner og kraner er i gang med den Nye E18, Foto: Reidar Nordkveldemoen

Store maskiner og kraner er i gang med den Nye E18,
Foto: Reidar Nordkveldemoen