Statens vegvesen, framdriften Larviks-tunnelen

Her er to illustrasjoner som viser fremdriften i Larvikstunnelen, fra Haga til Farriskilen. Vi har passert 1 km i hvert løp av den 2500 meter lange tunnelen. Det sprenges som kjent innefra tunnelen i begge retninger. Og det sprenges sydover fra Haga. Noen steder støter man på dårlig fjell og slepper, og da må entreprenøren…

Nye E18 er i rute…

Store ting skjer både over og under bakken i forbindelse med den nye E18 forbi Larvik. Bildet viser det store anleggsområdet ved Bøkeskogen og Kilen hvor veien kommer ut fra tunnellen og over på den nye Farrisbrus og videre inn i tunnellen i Martineåsen.

Det skjer mye på Farriseidet og den nye E18

Store maskiner og dyktige anleggsarbeidere former den nye E18 ved Farriseidet og Kilenområdet. Tunellarbeidene fra Bommestad til Farriseidet er godt i gang. Om 3 år skal gamle E18 forbi Bøkeskogen være borte og området i Kilen bli fritt for bilstøy og bli et attraktivt turområde.