Nye E18 er i rute…

Store ting skjer både over og under bakken i forbindelse med den nye E18 forbi Larvik. Bildet viser det store anleggsområdet ved Bøkeskogen og Kilen hvor veien kommer ut fra tunnellen og over på den nye Farrisbrus og videre inn i tunnellen i Martineåsen.

I Kilenområdet skjer det... Foto: Reidar Nordkveldemoen ©

I Kilenområdet skjer det… Foto: Reidar Nordkveldemoen ©