Stengte tollekspedisjoner i jul og nyttår

Flere tollekspedisjoner er stengt i jule- og nyttårshelgene. Du må passere en betjent grenseovergang dersom du skal fortolle gods.

Bomstasjon

Toll, Svinesund

Tollekspedisjonene i Bjørnfjell (E-10), Junkerdal (Riksveg 77) i Nordland, Østby (riksveg 25) og Åsnes (riksveg 206) i Hedmark er stengt alle helligdagene.

Vauldalen tollsted (riksveg 31) i Sør-Trøndelag er stengt alle helligdagene. Ekspedisjonen åpner mandag 29. desember klokka 8.

Den svenske tollekspedisjonen i Tärnaby (E-12) er også stengt alle helligdagene og åpner henholdsvis 3. juledag og 2. januar.

Den svenske tollekspedisjonen i Storlien (E-14) er stengt julaften, 1. juledag og nyttårsaften. Den åpner klokka 12 på henholdsvis 2. juledag og 1. januar.

I Nord-Norge er Storskog (E-105) på grensa til Russland åpne alle dager fra 7-21, mens Neiden (riksveg 893) i Finnmark er åpen alle dager. Polmak tollsted (riksveg 892) i Finnmark er stengt alle helligdagene og åpner ikke før mandag 29. desember klokka 08.30.

Her er det åpent

Disse norske tollstasjonene er døgnåpne alle dager: Svinesund (E-6), Ørje (E-18) i Østfold og Helligskogen (E-8)i Troms. Tollekspedisjonen i Oslo holder også åpen alle dager.

Disse svenske tollstasjonene er åpne alle dager: Svinesund (E-6), Hån (E-18), Eda (svensk riksveg 61/norsk riksveg 2).

De finske stasjonene Karigasniemi (riksveg 92), Kivilompolo (riksveg 93) og Utsjok (E-75) er åpne alle dager og Kivilompolo har døgnåpent.

Junkerdal tollsted ved riksveg 77 i Nordland er blant tollekspedisjonene som er stengt i helligdagene i jule- og nyttårshelgene.