Statens vegvesen, framdriften Larviks-tunnelen

Her er to illustrasjoner som viser fremdriften i Larvikstunnelen, fra Haga til Farriskilen. Vi har passert 1 km i hvert løp av den 2500 meter lange tunnelen. Det sprenges som kjent innefra tunnelen i begge retninger. Og det sprenges sydover fra Haga. Noen steder støter man på dårlig fjell og slepper, og da må entreprenøren injisere med betong for å styrke fjellet før sprengning. Slike dårlige partier fører til ujevn fremdrift på stuffene. Slik det ser ut nå kan vi forvente gjennomslag nordover mot Haga en gang i juni, mens den lengre strekningen mot Farriseidet er planlagt ferdig sprengt i april 2016. Det er med andre ord lys i tunnelen…

1511131_805195246240901_4188713501080255869_n 11071587_805195762907516_1112677136894644218_n

Ilustrasjoner: Statens Vegvesen E18 Larvik