Nå er første salvene gjort til den nye E18- tunellen forbi Larvik

Bilde

Foto: Reidr Nordkveldemoen ©

Bilde

Foto: Reidar Nordkveldemoen ©

Inn her skal tverrslaget til nye E18-tunellen gå. Alle massene som blir tatt ut kommer ut her og blir transkortert direkte videre til Hedrum Pukkverk via anleggsvei inn i Vestmarka.