Testing av støynivåer på nye E18 ved Farriseidet i kveld.

I kveld blir det testing av støynivåer fra arbeidene til Bilfinger på Farriseidet mellom kl. 23 og 24.

Farriseidet Ny E18,  Webcam larvik.net

Farriseidet Ny E18,
Webcam ilarvik.net

I forrige uke ble drøyt 100 husstander på Farriseidet informert om at det nå søkes kommunen om å få utvidet arbeidstiden på Farriseidet til kl. 02.00 på natta. Det er ikke snakk om spesielt støyende arbeider, men boring av rør og sammensveising av disse. Bankingen fra pilarer som rammes ned skal fortsatt opphøre kl. 19.00.
Ved sammensveising av de store stålrørene brukes det av og til vinkelsliper, og det er disse arbeidene som i kveld skal støy-testes. Arbeidet vil foregå innenfor et telt av presenninger, som vil skjerme noe for støy. Det er montert støymålere på to av de nærmeste husene, og resultatene fra kveldens målinger blir forelagt kommunen sammen med søknaden. Generelt vil arbeidene det søkes om ikke generere mer støy enn det man hører fra E18-trafikken, men det er korte perioder med vinkelsliper, ca. 10 minutter en gang i uka, som kan støye mer. I kveld vil det bli testintervaller på ca. 10 minutter pr gang, for å kunne skille bort eventuelle andre støykilder som oppstår på samme tidspunkt. Tidspunktet er valgt så sent på kvelden for å unngå at trafikkstøyen fra E18 skal påvirke måleresultatene.