FREMTIDSRETTET OG MILJØVENNLIG VARME PÅ FREDRIKSVERN VERFT I STAVERN

Fremtidsrettet og miljøvennlig oppvarming av bygningene på Fredriksvern verft. Varme fra et nytt flisbasert bioenergianlegg er nå koblet til det oppgraderte fjernvarmenettet på festningen Fredriksvern Verft. I dag ble begivenheten markert med blant annet Larvik-ordfører Rune Høiseth tilstede.

Miljøvennlig  bioenergi vil gi en årlig reduksjon på cirka 783tonn CO2 i forhold til dagens bruk av olje- og elkjele.

– Dette er en gledens dag, og med dette nye anlegget tar vi som forvaltere et viktig samfunnsansvar. Vi har oppgradert og tilpasset det interne fjernvarmeanlegg for å kunne motta miljøvennlig fjernvarme, sier festningsforvalter Trond H. Bergan i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV).

Tenke globalt, handle lokalt
– Ordfører Rune Høiseth supplerer: Global oppvarming er en følge av menneskeskapte klimagassutslipp fra fossilt brensel som olje, kull, naturgass, og anses for å være den største miljøutfordringen verdenssamfunnet står overfor. Det er derfor flott å registrere at NFV tar et lokalt ansvar og iverksetter viktig tiltak for å reduseres utslippene.

Miljøvennlig
– Vannet oppvarmes gjennom skogsflis som hovedbrenselskilde i anlegget, og flisa hentes fra lokale skogsområder i Vestfold, utdyper Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS.

– Forsvarsbyggs vedtatte klima- og energiplan tilsier utfasing av alle oljekjeler. For oss har det vært viktig med et energianlegg, som i tillegg til å være miljøvennlig, også passer inn i de historiske omgivelsene her, poengterer festningsforvalter Trond H. Bergan, og sikter til plassering og utforming av energianlegget.

Norsk Bioenergi
Norsk Bioenergi AS har etablert energisentralen med tilhørende infrastruktur. Investeringen er i størrelsesorden kr 9 mill. Forsvarsbygg har inngått en 20- årig avtale med Norsk Bioenergi om energileveransen. Norsk Bioenergi har ansvar for total drift og vedlikehold av anlegget.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk
NFV forvalter 14 historiske festningsverk slik at de fremstår som attraktive arenaer for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser. Et mål er å skape nytt liv på historisk grunn, og under mottoet ‘bruk er det beste vern’, ivaretas anleggene slik at den kulturhistoriske kvaliteten sikres og synliggjøres.

Fredriksvern verft 3

Festningsforvalter på Fredriksvern Trond H. Bergan, t.v., og driftsleder Reidar Thoresen viser stolt frem nytt fjernvarmeanlegg. Anlegget føyer seg naturlig inn i omgivelsene.

Fredriksvern verft 2

Fra venstre: Rune Høiseth (ordfører), Trond H. Bergan (festningsforvalter) og Inger Anne Speilberg (rådmann) foran selve brennkammeret i energisentralen

Fredriksvern verft

Fra venstre: Jan Topstad (Norsk Bioenergi), Rune Høiseth (ordfører), Reidar Thoresen (driftsleder), Åsmund Stokkeland (prosjektleder), Trond H Bergan (festningsforvalter), Inger Anne Speilberg (rådmann)

Reklame