De nye tunellene til firefelts E18 forbi Larvik er godt i gang…..

Det bygges to lange tunneler på den nye E18 i Larvik mellom Bommestad og Sky, Larvikstunnelen og Martineåsen tunnel. Begge tunnelene består av adskilte tunnelløp med to kjørefelt i hver retning. Larvikstunnelen blir ca 2800 meter lang, hvorav 310 meter er en betongtunnel som tildekkes med masser ved Bøkeskogen. Martineåsen tunnel, på vestsiden av Farrisbrua,…

På Farriseidet skal jernbanesporet og togtrafikken beskyttes……

  I forbindelse med bygging av den nye Farrisbrua, må jernbanesporet og togtrafikken beskyttes med et overbygg i form av en 85 meter lang ståltunnel. Samtidig med dette arbeidet vil Jernbaneverket gjøre fundamenteringsarbeider under skinnegangen, som forberedelser til en framtidig sporveksel. Foto: Reidar Nordkveldemoen © Arbeidene vil pågå fra kl. 00.30 natt til lørdag 8.…