Sprengning og anleggsarbeid i Vestmarka ved Larvik i forbindelse med bygging av ny E18

Vegvesen            Det bygges nye midlertidige av og påkjøringer på E18 ved Vestmarkveien, forbeholdt anleggstrafikk. Fra Vestmarkveien bygges det en egen anleggsvei opp til Hedrum pukkverk. Dette for å unngå massetransport på det offentlige veinettet.

Masser for å bygge av og påkjøringer må imidlertid fraktes inn gjennom Vestmarkveien og denne transporten vil pågå ut mai.

Sprengning starter opp i begynnelsen av mai, nord for Haga undergang , og ved tynnelinnslag litt syd for Vestmarkeien.

Les mer >>>

Reklame