Lokalmatprisen Telemark 2014 gikk til Holte Gård fra Drangedal

Dagligvarekjeden Meny tok vinteren 2013 initiativ til å opprette en lokalmat pris for Telemark. Etter hvert har dette utviklet seg til et samarbeid mellom Meny, Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskommune og Mersmak. Bakgrunnen for å opprette en lokalmat pris i Telemark er en økende interesse og etterspørsel etter mat med lokal identitet, samt et ønske om å øke lokal verdiskaping knyttet til mat og synliggjøring av matmangfoldet i Telemark. Sist men ikke minst er det et ønske om å hedre de som gjør en innsats på lokalmatfeltet i vårt fylke. Prisen skal og virke som inspirator for fortsatt utvikling og produksjon av lokalmat i Telemark. Prisen kan deles ut til nye eller eksisterende produsenter i Telemark. Viktige kriterier for tildeling er stort fokus på kvalitet, design, innovasjon og kommunikasjon.

Prisen har fått navnet «Lokalmatprisen Telemark», og vil bli delt ut for andre gang under årets matfestival Mersmak i Skien.

Om årets prisvinner
Prisvinneren har etablert seg i 1984 i Telemark. Gården startet med oppdrett av gjess. Noen år senere kom det også ender til gården. I 2000 åpnet et eget gårdsslakteri på gården som fortsatt pr. i dag er landets eneste private småskala-slakteri for fjørfe. To år senere utvider gården ytterlige og starter nå opp med produksjon av kylling med annerledes kvalitet. Markedet tar godt imot dette produktet som får navnet gourmetkylling. I 2004 blir gården godkjent for økologisk drift og leverer nå også økologisk kylling i markedet. Gården øker produksjonen stadig vekk og gir i dag arbeid til 16 årsverk utenom eierne selv.

Årets lokalmatprisvinner. Fra venstre ordfører i Drangedal Karianne S. Reiten, prisvinnerne Halvor og Magnus Olsen, og Mersmakleder Magne Dyrland.

Årets lokalmatprisvinner. Fra venstre ordfører i Drangedal Karianne S. Reiten, prisvinnerne Halvor og Magnus Olsen, og Mersmakleder Magne Dyrland. (Foto: Bob Gottschal, Fylkesmannen i Telemark)

Eierne har hånd om hele verdikjeden: fra utklekking av egg via oppdrett og slakt til levering i butikk og restaurant. Eierne har fokus på kvalitet i alle ledd. Produktene blir omsatt i butikker i nedre Telemark men hovedmarkedet ligger nok i Oslo-området. Eierne har utviklet produkter med spesielle kvaliteter i samarbeid med kokker og leverer hele tiden produkter som markedet vil ha. Et eksempel er en glutenfri kyllingpølse med andefett som er et godt alternativ for mennesker med spesielle behov i matveien. Økologisk kylling og gourmetkylling er andre eksempler på gode og sunne produkter som også har dyrevelferd i høgsetet. En viktig grunn til det er gårdens eget slakteri som gjør at dyrene slipper lange transportavstander og får en skånsom behandling. Dette er bra både for dyrene og for kjøttkvaliteten.

Produktene har fått et godt navn i markedet og nærmest selger seg selv. Eierne har ikke utarbeidet stort med markedsføringsmateriell. Kundenes behov for informasjon dekkes til en viss grad gjennom informasjon på hjemmesiden – her har eierne et forbedringspotensial.

Eierne har tidligere fått flere utmerkelser som «Årets nyskaping 2012» av Det norske måltid med produktet andekråsconfit og i 2014 ble de vinneren av Teknologisk matforumspris for kompetansefremmende tiltak.

Lokalmatprisen Telemark 2014 ble tildelt Holte Gård fra Drangedal.

Vinnerproduktene Holte Gård.

Vinnerproduktene fra Holte Gård fra Drangedal. (Foto: Bob Gottschal, Fylkesmannen i Telemark)