Lanserer verktøykasse for kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing

Nettløsningen NY KOMMUNE gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv, og sammen med veilederen ”Veien mot en ny kommune” setter dette kommunene i stand til å starte arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. De nettbaserte verktøyene lanseres i dag.

Utredningsverktøyet NY KOMMUNE sammenstiller utviklingstrekk og nøkkeltall for opp til ti kommuner samtidig. Løsningen gir oversikt over befolkningsutvikling og -sammensetning, arbeidskraftbehov i ulike sektorer, nøkkeltall for økonomi og tall for næringsammensetning og pendling i hver enkeltkommune og i den sammenslåtte kommunenen. Samtidig med nettverktøyet lanseres også veilederen Veien til en ny kommune, samt et nytt rundskriv om Inndelingslova.

– Dette gir kommunene muligheten til å få informasjonen de trenger og verktøy til å komme videre i arbeidet med kommunereformen, sier Sanner.

Veilederen «Veien til en ny kommune» vil støtte opp under nettløsningen NY KOMMUNE og gi råd og tips om hvordan man kan gjennomføre en god prosess. Den gir blant annet tips til hvordan diskusjoner og dialog bør legges opp, hvordan kommunen kan involvere innbyggere, egne medarbeidere og næringslivet og gir råd om hva som er fornuftig å gjøre for å sikre samspill og samarbeid med involverte nabokommuner.

– Mer enn 200 kommuner er i gang med nabopraten som jeg har oppfordret til. Dette viser at kommunene er klare for neste steg på veien mot nye og bærekraftige kommuner. Jeg er opptatt av å gi kommunene best mulig hjelp i det videre arbeidet, sier Sanner.

Nettløsningen NY KOMMUNE: www.nykommune.no

Verktøyskassa og alt om kommunereformen finner du på www.kommunereform.no