Det var en stilfull minnemarkering for krigsseilere i Stavern på lørdag……

Krigsseilere hedret i Stavern.

Stilfull minnemarkering for krigsseilere i Stavern lørdag. Arrangementet var også en markering av at det i år er 100 år siden utbruddet av første verdenskrig. Samtidig er det 75 år siden den første norske båten ble torpedert under andre verdenskrig.  Minneseremonien foregikk nede i krypten i Minnehallen. Primus motor for arrangementet og nestleder i styret for Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern Hans Olaf Sørum leda seremonien, og kunne presentere i tur og orden taler av Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og Jon Michelet. Malmfull korsang av Stavern Mannskor og musikk med Kongelig norske marines musikkorps. Dessuten deklamerte 90-årige Ranveig Haga diktet «17. mai 1940» av Nordahl Grieg.

I sin tale sa Forsvarsministeren blant annet:

«Fortellingen om hvordan våre krigsseilere ble behandlet etter 2. verdenskrig, er et trist og uverdig kapittel i norsk etterkrigshistorie. Påkjenningene var enorme. For mange kom den største belastningen da krigen og freden var oppnådd. Neste år feirer vi at det er 70 år siden frigjøringen. Vi skal feire frigjøringen. Men vi skal også feire de som ga oss friheten tilbake – ikke minst krigsseilerne. Det er svært fortjent. Som statsministeren og alle statsrådene sa under 8. mai-markeringen i år: Krigsseilerne blir en viktig del av frigjøringsmarkeringen neste år.

På vegne av regjeringen vil jeg takke og hedre dere som er her i dag og alle våre sjøfolk for alt de gjorde i to verdenskriger.»

Etter arrangementet i Minnehallen flytta deltakerne seg til Dampskipsbrygga for å ta en titt på D/S Hestmanden. Europas eneste bevarte lastedampskip og eneste bevarte skip som har gått i konvoifart under både første og andre verdenskrig.  Minnemarkeringa ble avslutta med en lunsj på Hotel Wassilioff, der høyt dekorerte representanter fra forsvarsledelsen, Norges Rederiforbund, Konvoibyen i Risør og politikere også deltok.

D/S Hestmanden.

I anledning minnemarkeringa for krigsseilerne lå D/S Hestmanden til kai på Dampskipsbrygga i Stavern. Skipet er Europas eneste bevarte lastedampskip. Dessuten det eneste bevarte fartøy som har gått i konvoifart under både første og andre verdenskrig. I tillegg er båten det eneste bevarte skip fra verdens største rederi, nemlig Nortraship. Det norske Storting har gitt D/S Hestmanden status som et krigsminne, og skal bli et seilende museums- og kulturskip. «Hestmanden – Norsk Krigsseilermuseum.» Båten har vært gjennom en omfattende restaurering, men det gjenstår å reparere hovedkjelen med tilhørende røropplegg, samt propell med aksel. Foreløpig kostnadsoverslag er 15 millioner kroner. I dag er skipet avhengig av å bli slept fra havn til havn av en taubåt. Målet er å gå for egen maskin i 2015. 70 år etter 2. verdenskrigs slutt. D/S Hestmanden ble bygd i 1911 på Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri og brutto registertonn på 979.

Jon Michelet holdt tale under markeringen i Minnehallen. I tillegg fikk han gode ord av Forsvarsministeren, som i sin tale bla sa: «Jeg vil gi Jon Michelet en ekstra honnør: På en helt unik måte har han bidratt til å gi innsikt i hvordan livet fortonte seg på sjøen, og hva krigsseilerne opplevde. Det holder historiene levende. Det gir anerkjennelse.»

055

070

90-årige Ranveig Haga leser diktet «17. mai 1940» av Nordahl Grieg.

På bildet sitter Michelet sammen med krigsseilerne fra venstre: Trygve Laheim Johansen opprinnelig fra Stallogargo i Finnmark, Egil Lunde fra Tjølling og Ingvald Wahl opprinnelig fra Hammerfest.

079

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide hedrer krigsseilerne for deres innsats i to verdenskriger.

094

Forsvarsministeren Ine Marie Eriksen Søreide likte seg godt sammen med krigsseilerne.

147

D/S Hestmanden ruver ved Dampskipsbrygga i Stavern.

119

Noen av krigsseilerne sammen med Forsvarsministeren på Dampskipsbrygga med D/S Hestmanden i bakgrunnen. Fra høyre Helge Andresen fra Rekkevik, Søren Brandsnes fra Vågsbygd, Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H), Kåre Aarseth bosatt i Risør, Torleif Hansen fra Kvelde, Hans Olaf Sørum nestleder i styret for Sjømannshjemmet, Jacob Rauan fra Hedrum og i bunad Kari Solum den nye bestyreren på Sjømannshjemmet i Stavern.

Tekst og foto: Olav Nordheim.

Reklame