Samordnet redskapskontroll under hummerfiske i Vestfold….

Hummer. Foto: © Fiskeridirektoratet

— Erfaringsmessig avdekker vi flest ulovligheter i fredningstiden for hummer, sier inspektør Johan Rasmussen fra Fiskeridirektoratet Sør.

Mannskap fra Vestfold politidistrikt, Fiskeridirektoratet, Skjærgårdstjenesten og Statens naturoppsyn deltar i aksjonen som starter i morgen, tirsdag. Aksjonen vil i første rekke være rettet mot sjøområdene i Færder nasjonalpark.

Under en tilsvarende aksjon i juli i år ble det gjort 37 beslag av ulovlig fiskeredskap i dette området. Flere saker er politianmeldt, og eierne kan vente seg bøter.

Det ble også tatt opp mye gammelt tauverk, garn og teiner som var etterlatt av eierne. Dette forsøpler sjøen og utgjør en dødsfelle for fisk, krabber og hummer.

Flest ulovligheter i fredningstiden
— Erfaringsmessig avdekker vi flest ulovligheter i fredningstiden for hummer. I hummerfiskesesongen opplever vi stort sett at folk retter seg etter regelverket, sier inspektør Johan Rasmussen fra Fiskeridirektoratet Sør.

Han skal delta i aksjonen sammen med direktoratets hurtiggående oppsynsfartøy Munin.

Beslag
Mange teiner beslaglegges, fordi de ikke er forskriftsmessig merket. Andre vanlige feil folk gjør er å bruke teiner uten fluktåpninger, eller at de lovpålagte fluktåpningene er for små eller feilplassert.

— Det er også viktig å understreke at hummer tatt på annet redskap enn hummerteine – for eksempel ruse – skal settes tilbake i sjøen, sier Rasmussen.

Det er også innført forbud mot fangst av rognhummer.

Fangstperioder
På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke er det tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 30. november.

For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 31. desember.

Reklame