110 km/t på nye E18 Gulli-Langåker onsdag 1. oktober kl. 12.00.

En måned før den offisielle åpningen av bomveien, har Samferdelsdepartementet bestemt at fartsgrensen skal økes fra 80 til 110 kilometer i timen.

Egentlig skulle fartsgrensen på E18 i Nordre Vestfold også økes fra 1. oktober, fra 100 til 110 kilometer i timen, men det kan se ut til at det blir en forsinkelse på dette.

Det er to kortvarige unntak hvor skiltet fartsgrense blir satt ned til 80 km/t på grunn av fare for kø. Det gjelder strekningen forbi Aulerød-krysset om morgenen fra kl. 07.30 til kl. 08.30 og sørover om ettermiddagen i Natvall-krysset, hvor hastigheten blir satt ned til 80 km/t fra kl. 15.30 til kl. 16.45. På begge steder er det registrert kødannelser som slår tilbake til E18 i rushtiden.

I morgen 1.oktober blir det 110 km fra Gulli til Larvik

I morgen 1.oktober blir det 110 km fra Gulli til Larvik, Foto Statens vegvesen

Reklamer