Møteuker i KVELDE KIRKE

Fra 4. 16. november er det møter i Kvelde Kirke i Hedrum, Larvik med talerne Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein.

Det blir taler, sang og musikk. Søndager kl 18. Andre dager kl 19. (mandag ikke møte) Kollekt. Kaffe etter møtene.

Kvelde kirke

Kvelde kirke 2