Åpningen av nye E6 gir kortere reisetid og tryggere vei for alle som skal på skiferie til Trysil.

Trygg og rask vei er veldig viktig for reiselivsnæringen i Trysil. Derfor var både turistsjef Gudrun Sanaker-Lohne og destinasjonssjef i SkiStar Trysil, Bo Halvardsson, tilstede under E6-åpningen.

– Nye E6 betyr utrolig mye for reiselivet i Trysil. Seks av ti gjester som kommer til oss reiser via E6. I tillegg vil 6.000 hytteeiere i kommunen nyte godt av utbyggingen. Nå vil gjesten bruke under to timer fra Oslo Lufthavn, Gardermoen og i underkant av 2,5 timer fra Oslo. Rask og sikker veg, spesielt vinterstid, er viktig for oss, sier Halvardsson til Østlendingen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tok seg av den offisielle åpningen av nye E6. Han har ingen problemer med å forstå viktigheten av den nye veien for en reiselivskommune som Trysil.

– Å redusere reisetiden utrolig viktig for konkurranseevnen, spesielt i reiselivsnæringen, sier samferdselsministeren.

Trysils turistsjef, Gudrun Sanaker-Lohne, peker også på kortere reisetid når hun skal si noe om hvorfor nye E6 er viktig for Trysils turistnæring. Men det er ikke bare høyere fart som er bra med den nye firefelts motorveien.

– Med ny vei tror vi at det blir mindre kø på de store utfartsdagene. Og det vil redusere reisetiden betraktelig og forhåpentlig føre til at flere velger å besøke oss enda oftere enn de gjør i dag, sier hun.

Trysil satte virkelig preg på lørdagens E6-åpning. Halvardsson og Sanaker-Lohne er nevnt, men også Trysils barnefigur, Valle, var med. Valle sier ingenting, men fikk frem smilene hos mange. Valle og resten av tryslingene kom i egen skibuss, og var godt synlige.

– Dette er et stort byggeprosjekt. Her har man gjort ting profesjonelt, og det har vært veldig interessant å være med på åpningen. Dette er en god dag for Trysil, slår Halvardsson fast.

På grunn av en konkurs i ett av utbyggerselskapene gjenstår det å bygge ferdig et par kilometer av nye E6 – rett nord for Minnesund. Samferdselsminister håper den kan være ferdig i løpet av kort tid og åpne før sommeren neste år.

Ny E6 åpnet.

Ny vei betyr økt framkommelighet og redusert reisetid, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Her er ministeren flankert av Maria Belin og Carina Halvardsson fra henholdsvis Radisson Blu Resort Trysil og SkiStar Trysil og Valle, SkiStars barnefigur. Foto: Einar Røyne