Trafikkulykke nord for Kvelde

  1. Melding om trafikkulykke på Lågendalsveien, 5 km nord for Kvelde. En bil kjørt ut, SVÆRT glatt på stedet, nødetatene på vei.

    Nødetatene på stedet,en person kjørt SIV for sjekk. Bilberging ankommet.

    En bil som stanset for å bistå ble påkjørt, kun materielle skader.

    politibil-hererpolitietsnyebiler_300_red