Glatte veier…

Det meldes om glatte veier over hele Østlandet og spesielt i indre strøk i dag på grunn av underkjølt regn. Det er veldig glatt på sideveiene. Kollektivtrafikken har problemer i Oslo-området.

Kjør forsiktig!

kamera

Glatt veier, Webcam, Statens Vegvesen