ABB bidrar til styrking av forsyningssikkerheten i Nord-Norge

ABB er tildelt en ordre fra Statnett på utstyr til utvidelse av tre 420 kV transformatorstasjoner, som skal styrke kraftforsyningen i nord.
ABB_Statnett_Substation_Expansion_Balsfjord

Kraftlinjer i Nord, Foto: ABB

En ny kraftledning er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i hele Nord-Norge nord for Ofoten. Ledningen vil legge til rette for økt verdiskaping i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres. Strekningen inngår i Statnetts prosjektpakke Ofoten – Hammerfest.

ABB skal levere alt elektrisk utstyr til Statnett for utvidelse av tre eksisterende transformatorstasjoner i Nordland og Troms, ved Ofoten, Bardufoss og Balsfjord. Spenningsnivået er på 420 kV, og den nye ledningen forventes ferdig i 2017.

Prosjektet er del av et større program for utvikling av strømnettet i Nord-Norge som skal øke kapasiteten og påliteligheten. Når programmet er ferdig vil det ha en positiv effekt på hele det nordiske kraftsystemet, inklusiv en forbindelse til Finland. Økt, fremtidig overføringskapasitet fra Ofoten hele veien til Hammerfest vil også legge til rette for vekst innen industri og integrasjon av fornybar energi som vann og vindkraft.

– ABB-teknologi blir rullet ut, ikke bare i Europa, men også i resten av verden for å forbedre tilgjengelighet, kvalitet og kapasitet i de enkelte lands energisystemer, sier Per Eckemark, leder for Power Systems hos ABB i Norge.

Kontrakten med Statnett omfatter blant annet design, engineering, installasjon og idriftsettelse. I tillegg til avanserte 420 kV effektbrytere (Live Tank Circuit Breaker, LTB) og 132 kV effektskillebrytere (Disconnecting Circuit Breakers, DCB) inkluderer leveransen også tavler for 132 kV og 22 kV, skillebrytere, måletransformatorer, kabler og stålkonstruksjoner.

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.