Regnet styrte strømprisen….

Mye nedbør i Sør-Norge og lite nedbør i Nord-Norge førte til forskjeller i strømprisen mellom nord og sør i fjerde kvartal.

Holmsfoss i Numedalslågen på årets siste dag i 2014. Foto: Reidar Nordkveldemoen©

Holmsfoss i Numedalslågen på årets siste dag i 2014. Foto: Reidar Nordkveldemoen©

– På Østlandet kom det opp mot tre ganger normal nedbørsmengde i oktober, mens det i enkelte deler av Nordland og Troms bare kom 25 prosent av normalen. De store hydrologiske forskjellene ga utslag i betydelige prisforskjeller mellom nord og sør, og vi ble minnet på hvordan variasjoner i nedbør påvirker kraftsystemet og strømprisene, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Etter en varm og tørr sommer lå magasinfyllingen i Norge 8,1 prosent under median ved inngangen av fjerde kvartal. I løpet av de første ukene av kvartalet kom det store nedbørsmengder i Sør-Norge, noe som bidro til at fyllingsgraden økte i den sørlige delen av landet.

– Gode produksjonsforhold og mildere vær enn normalt i hele landet førte til lave priser og relativt høy nettoeksport av kraft fra både Norge og Norden. Norge hadde en nettoeksport på 3,7 TWh i fjerde kvartal i fjor, noe som er vesentlig høyere enn i tilsvarende kvartal i 2013. Nettoeksporten hele året sett under ett var 15,7 TWh. Det er også langt mer enn i 2013, påpeker Sanderud.

Kraftprisene i Norden ble lavere enn hva terminprisene indikerte ved inngangen til kvartalet. Høy uregulerbar kraftproduksjon fra både vind og vann bidro til å trekke kraftprisene ned, og prisene var nær null i flere timer i løpet av kvartalet.

Prisforskjellene mellom de norske elspotområdene ble mindre mot slutten av året. Gjennomsnittlig prisforskjell mellom nord og sør var 2,5 øre/kWh for hele kvartalet.

Ressurssituasjonen er fortsatt knappere i nord enn i sør. Midt-Norge hadde en magasinfylling på 53,9 prosent ved utgangen av året, noe som er 7,6 prosent under normalen. Magasinfyllingen for hele landet lå på 68,8 prosent ved utgangen av 2014. Det er 2,4 prosentpoeng under median.