Gigantprosjektet går som planlagt, nye E18 spiser seg fram….

29-januar_2015_MG_17031w

Bildet viser området ved Bøkeskogen der hvor Miljøtunellen kommer til å ligge. Foto: Reidar Nordkveldemoen©

Her kommer den nye E18 fram i dagen etter å ha passert under Vestmarka ved Larvik. Tunell arbeidene går som planlagt og brufundamentene tar form. Denne strekningen på bildet skal ligge i en Miljøtunell og ved utløpet av tunellen vil kjørebanen ligge bare et par meter over Farrisvannet.