Ordføreren i Larvik har mistet all tilliten til daglig leder og det sittende styret i Larvik Håndballklubb…

Larvik kommune ga Larvik Håndballklubb et lån på 4 mill. kroner i november, nå mangler klubben ytterligere 5 mill. kroner.Da vi ga lånet i november ble kommunen (politikerne) forespeilet at dette vill løse klubbens problemer. drøyt 2 måneder etterpå kommer det fram at klubben mangler over det dobbelte av hva som kom fram den gang.

Ordfører i Larvik, Rune Høiseth. Foto: Olav Nordheim

Ordfører i Larvik, Rune Høiseth. Foto: Olav Nordheim

Jeg håper virkelig ikke at det som er kommet frem nå, at klubben trenger ytterligere fem milliioner, var kjent for styreleder den gangen. For da er vi ført bak lyset, sier Høiseth til nrk.no

Tilliten til styret og daglig leder er tynnslitt. Nå forventer vi at de rydder opp i dette rotet, og at de deretter tar ansvar og at styremedlemmene stiller sine plasser til disposisjon, sier ordføreren.

Han er klar på at det er uaktuelt å låne klubben mer penger nå. Men han håper at det finnes håp for klubben likevel.

Håndballklubben står også i fare for å bli kastet ut av Arena Larvik på grunn av en gjeld i størrelsesorden rundt 350.000 kroner. Det bekrefter styreleder Bernt Rolf Thomassen i Arena Larvik.

Vi har sagt at de får spille sine to neste kamper i Arena Larvik, sier Thomassen.

Hva som vil skje etter det kan han imidlertid ikke si så mye om.