Mange steder har fått snø i natt…..

Det snør i SPANIA også….

http://spaniaavisen.no/wip4/mange-steder-har-faatt-snoe-i-natt/d.epl?id=2238018

Spania avisen