Det har brutt ut brann på Grinda Avfallsanlegg

  1. Blålys

    Brann i en flishaug med fare for spredning, brann i taket og transportbånd på stedet,