Vikinghavna i Borre er funnet

Ny forskning avdekker havnen på kongssetet. Flyskanning viser vikingtidens brygger

Vikinghavna i Borre

Hele Borreparken og de nærmeste omgivelsene ble skannet fra fly i 2009. Dataene fra flyskanningen er nå gjort om til en tredimensjonal, detaljert modell av landskapet som eksperter i geologi og arkeologi har studert. De har oppdaget to store bryggeanlegg som må ha vært laget i vikingtid. Inntil ett av dem har også sjøbunnen vært mudret for å gi plass til skip som la til ved kongssetet. Studiene viser at dette var den eneste farbare atkomsten fra sjøen.

De to bryggene tilsvarer det som heter Klokkertangen og Prestetangen i dag.

Les mer her >>

https://www.vfk.no/Aktuelt/Hvor-la-vikingskipene-til-pa-Borre/

Reklamer