Bruk nesa på visning…..

Lukter det gammel kjeller når du er på visning? Da er det antageligvis mugg du lukter. Om du får helseplager av å bo i et hus med mugg, er svært individuelt.

Mange skader blir kun oppdaget etter avdekking. (Foto: Mycoteam)

Mange skader blir kun oppdaget etter avdekking. (Foto: Mycoteam)

– Fukt er det største problemet i boliger i Norge. Bruker du nesa når du er på boligjakt, kan du i mange tilfeller oppdage om det er fuktproblemer og muggsopp i huset, sier administrerende direktør Espen Fuglesang i NITO Takst.

Men du venner deg fort til lukta, og da merker du ingenting. Har du mistanke om fukt, bør du derfor gå ut og trekke frisk luft i en fem minutters tid for å få luktesansen tilbake.

– Serveres det nybakte kanelboller på visningen, bør du være ekstra oppmerksom. Bolleduften kan maskere mugglukt, sier han.

Likevel må man være klar over at ikke alle muggskader er like enkle å lukte seg fram til, advarer fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam.

Er muggen skjult i innvendig konstruksjon, kan den være et større problem enn mugg du tydelig ser eller lukter, fordi den rekker å utvikle seg før den blir oppdaget. Dessuten er det vanskeligere å lukte mugg hvis det er sommer og godt luftet før visningen, sier han.

Gjengangerne

Innredede kjellere i eldre boliger er gjengangere når det gjelder fuktskader.

– Det er svært populært å innrede grovkjellere i eldre boligbygg for å utnytte plassen bedre, spesielt i forbindelse med salg. Men få vet hvordan de skal ombygge kjellere, dermed gjør de ofte alvorlige feil hvis de pusser opp uten fagkompetanse. Kjellermurer av betong og murvegger under bakkenivå blir utforet med isolasjon og fuktsperre på innsiden, og dette gir fuktproblemer, sier Espen Fuglesang.

Derfor bør man sjekke når og hvordan kjelleren ble innredet. På eldre boliger bør man også sjekke om det er gjort nødvendige tiltak utvendig, som drenering og isolering av utvidet kjeller, sier han.

Kalde loft er et utsatt sted for kondensproblemer, så her du bør stikke hodet opp når du er på visning.

– Feilaktig innredede loftsrom kombinert med dårlig utlufting og utett dampsperre i takkonstruksjonen, gir også gode vekstforhold for mugg og råte. Likevel er mugg i kjelleren et større problem fordi lufta stiger, og dermed spres muggsporene lettere oppover i etasjene.

Helseproblemer

I sin siste rapport om inneklima, oppfordrer Folkehelseinstituttet til å fjerne fuktskader og muggsopp så fort som mulig, på grunn av helserisikoen.

Muggsopp gir økt risiko for eksem, luftveissykdommer og ulike luftveisplager, og kan forverre astma. Også hodepine og trøtthet er koblet til eksponering for fukt, men er ikke like godt dokumentert, fremgår det av rapporten.

– Byggematerialer som fungerer som næring, kombinert med fukt og temperaturer på mellom 20 og 25 grader, gir grobunn for muggsopp. Det er proteiner på soppsporene som gir allergiske reaksjoner, og de virker også når sporene er tørre eller døde, sier Johan Mattsson i Mycoteam.

Selv om allergikere er ekstra følsomme for fukt og muggsopp, vil også personer som ikke er allergiske kunne rammes av helseplager. Men om og hvor mye man reagerer, varierer fra person til person.

– Mens enkelte knapt merker noe, blir andre akutt dårlige når de kommer inn i en bolig med fuktskader. Symptomene kan være diffuse, som at man er sliten hele tiden, og det er vanlig at problemene blir tydeligere når man har bodd der en stund, sier Mattsson.

Kan løses

Samtidig mener ekspertene i NITO Takst og Mycoteam at farene med muggsopp ikke skal overdrives.

– Litt sporer fra mugg er det overalt, både ute og inne. Mugg i en bolig kan plage allergikere, men det er ikke akutt farlig. Det er ingen grunn til å bli hysterisk om man ser litt mugg på en vegg, sier Mattsson.

Setter du av nok penger i budsjettet, er mugg et løsbart problem som ikke bør skremme deg fra å kjøpe boligen, mener han.

Les alle dokumenter rundt boligsalget nøye, men vær oppmerksom på at en enkel verditakst ikke forteller mye om boligens tilstand.

– Har selger derimot fått takstmannen til å lage en grundig boligsalgsrapport, kan eventuelle fukt- og sopproblemer være avdekket. En boligsalgsrapport krever at takstmannen sjekker boligen svært nøye, blant annet at det borres for å sjekke fukt, sier Espen Fuglesang i NITO Takst..

Reklame