Ingen tegn til flom i Numedalslågen….

NVE går nå ut med oransje flomvarsel for områder i Aust-Agder, Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Telemark.

Det er stort sett fjellområder i Sør-Norge som nå kan rammes av flom.

I Numedalslågen er et ved målestasjonen i Holmsfoss heller en synkende enn en stigende vannstand.

Vannføring i lågen 4 juli   Flomvarsel 4 juli 2015