Geografisk beskyttelse av Skjørost fra Røros-traktene nå ute på høring

Den protein- og tradisjonsrike osten fra Rørosmeieriet har søkt om geografisk lovbeskyttelse av sitt produktnavn. Søknaden er behandlet av Mattilsynet og utkast til forskrift ligger nå ute på høring.

Bokmål_BGB_bla

På vegne av Mattilsynet har Matmerk sendt utkast til forskrift om beskyttelse av Skjørost fra Røros-traktene som geografisk betegnelse ut på høring. Ifølge en undersøkelse er Skjørosten etablert som tradisjonsmat og en viktig del av matkulturen, både blant yngre og eldre i Røros-traktene. Rørosmeieriet vil sikre at Skjørost fra Røros også i fremtiden skal være laget av norsk, lokal råvare og søker derfor om en beskyttet betegnelse på linje med Tjukkmjølk fra Røros og Fjellmandel fra Oppdal.

Enhver har rett til å avgi høringssvar jf. forskrift om beskyttede betegnelser § 20. Høringssvar skal sendes til Matmerk, Postboks 487 – Sentrum, 0105 Oslo innen 17.11.2015.

Om Beskyttet Betegnelse

Produkter med en Beskyttet betegnelse er tradisjonsprodukter som garanterer særpreg fra et bestemt geografisk område. Gjennom krav til hvordan produktet skal lages tar man vare på kunnskap og tradisjoner, og gir en tydelig forbrukergaranti for kvalitet og opprinnelse. Ordningen tilsvarer EUs regelverk om Geographical Indications (GI).

Reklame