Nye E18 og Larvikstunnelen er på god vei mot Bøkeskogen

Status for sprengt tunnel per 28. august
Larvikstunnelen er på god vei mot Bøkeskogen, og er nå kommet rett under lysløypa fra Bøkeskogen inn mot Bjørndalen. Det gjenstår ca. 250 meter til gjennomslag, og det forventer vi vil skje en gang i oktober.

martineaasen

Illustrasjon: Statens vegvesen

I Martineåstunnelen, som sprenges ovenfra mot Farriseidet, er det sprengt i underkant av en kilometer. Det gjenstår henholdsvis ca. 240 meter i sydgående løp og ca. 350 meter i nordgående. Her regner vi med at sprengningene vil vare ut oktober.

martineaasen

Illustrasjon: Statens Vegvesen

Framdriften avhenger hele tiden av fjellets beskaffenhet. Er det dårlig fjell må man foreta ekstra sikring med bolter, og er det slepper eller sprekker, må man injisere med betong, både som forsterkning og for å unngå vanninntrenging. Fremdriften er dermed noe uforutsigbar og kan variere fra 5-10 til 60 meter i uka.

Reklame