Storsatsing på økologisk melk…Rørosmeieriet inn i Norgesgruppens kjeder.

Rørosmeieriet har inngått en større avtale med NorgesGruppen om levering av økologisk melk til flere av NorgesGruppens kjeder. Fra mandag vil all økologisk melk i Spar og Meny komme fra Rørosmeieriet. Med det tar Rørosmeieriet steget fullt ut og blir nasjonal leverandør av økologisk melk.
Rørosmeieriet, Foto: Jan E. Thorstein ©

Rørosmeieriet, Foto: Jan E. Thorstein ©

Etterspørselen etter økologiske produkter har økt kraftig de siste årene, og trenden fortsetter. De siste 10 årene har NorgesGruppen opplevd en kraftig omsetningsvekst på økologiske varer, og utvalget har gått fra rundt 400 produkter totalt i 2007 til i underkant av 1000 varer i dag. Når vi samtidig vet at nordmenn er opptatt av ren og naturlig mat, så treffer dette meierikategorien godt og er noe av bakgrunnen for den utvidede avtalen mellom NorgesGruppen og Rørosmeieriet på økologisk melk.

For Rørosmeieriet er den nye avtalen av stor betydning både for videre vekst, arbeidsplasser og utvikling av selskapet.
– Dette er en svært betydningsfull avtale for Rørosmeieriet. Våre produkter og merkevare blir nå kjent i hele Norge, via Norges største dagligvaregruppering. Melk er jo noe tilnærmet alle kjøper, sier meieribestyrer Trond Vilhelm Lund.

Rørosmeieriet har økt sin omsetning med 30 prosent det siste året, og med den nye avtalen med NorgesGruppen ligger det an til en tilsvarende sterk vekst det neste året.
– Som en direkte konsekvens av de økte leveransene til NorgesGruppen er Rørosmeieriet også i ferd med å ansatte tre nye personer på fulltid, og det kan bli flere. Vi ser blant annet store muligheter innen innovasjon og produktutvikling fremover, sier Trond Lund.

NorgesGruppen er godt fornøyd med at de nå kan tilby økologisk melk fra nettopp Rørosmeieriet til alle sine supermarkedskunder.
– NorgesGruppen ønsker å jobbe tett med Rørosmeieriet for å videreutvikle økologisk meieri. Vi er sikre på at vi sammen vil få til spennende innovasjon og produktutvikling, sier kategorisjef for meieri, Kristine Stranne.

Rørosmeieriet startet som en lokal leverandør og har over tid bygd seg opp til å bli en solid og troverdig avsender på økologiske meieriprodukter. Gjennom den nye avtalen tredobler NorgesGruppen sitt melkevolum fra Rørosmeieriet, og produktene blir nasjonalt tilgjengelig hos alle landets Spar- og Meny-butikker.
– Rørosmeieriet satser langsiktig og har mange spennende produkter i sin portefølje som vi mener har store muligheter i markedet. Vi ser helt klart utviklingsmuligheter i dette samarbeidet fremover, til beste for våre kunder, sier Kristine Stranne.

Reklame