Meldingen om ekstremværet «Petra» gjelder for Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder

Store nedbørmengder i løpet av torsdag 17.09.2015, på toppen av mye nedbør de siste 3 døgn.

800_D2X_4967

Numedalslågen ved flommen i august. Foto: © Jan E. Thorstein

Beskrivelse av værsituasjonen:

Onsdag vil det gå enkelte regnbyger. I mindre områder kan nedbøren komme opp i 10-20 mm frem til midnatt.Det neste døgnet vil et markert lavtrykk bevege seg fra Den engelske kanal, nordover i Nordsjøen og mot den sørligste delen av Sør-Norge. Det tilhørende nedbørområdet vil nå kysten av Agderfylkene rundt midnatt, og fortsette nordover. Det er ventet lokalt 50-70 mm nedbør på 24 timer i områdene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. De største mengdene ventes i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Vestlige deler av Buskerud og nordlige deler av Telemark kan få noe mindre mengder. Nedbørmengden som ventes torsdag er isolert ikke stor nok til å utstede varsel om ekstreme værforhold. Men sett i sammenheng med den nedbøren som de siste 3 døgn har falt i de aktuelle fylkene anses skadepotensialet stort nok til at varsel om ekstreme værforhold opprettholdes.I fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland har det falt mindre nedbør de siste 3 dagene. For disse fylkene avsluttes ekstremvarsel, men de vil omfattes av OBS-varsel.