RV40 er i fare for å rase ut i Lågen ved Brathagen i Hedrum

Nordgående kjørebane er stengt ved Brathagen mellom Larvik og Kvelde. Numedalslågen har tatt med seg massene helt inn til riksveien og den nordgående kjørebanen er stengt. Det er satt opp lysregulering på stedet.

3_Brathagen_DSC06346

Her ved Brathagen er det fare for at Rv40 kan bli tatt av Lågen. Foto: © Jan E. Thorstein

2_Brathagen_DSC06347

Nordgående kjørebane har tydelige tegn på at noe har skjedd med grunnen. Foto: © Jan E. Thorstein