Nå er svenskekrona sterkere enn den norske….

I valutamarkedet handles svenskekronen nå for 1,006 norske kroner, en oppgang på drøyt to øre så langt i dag.

Svensk 5kr1988

Med unntak av en kort stund i løpet av handelen 16. desember i fjor er det første gang på 15 år at svenskekronen er like sterk eller sterkere enn den norske kronen.

Valutaanalytiker Johan Javeus, i SEB i Sverige, tror at den norske kronen vil kunne komme til å bli enda svakere i

forhold til den svenske. Han tror at vi allerede i begynnelsen av neste år kan komme til å bli nødt til å betale 1,04 norske kroner for én svensk krone.