Dombås kino er fredet

Torsdag 8. oktober ble Dombås kino fredet av Riksantikvaren. Med fredningen følger et tilskudd på 300.000 kroner til å sette i stand fasaden.

Dombaas-kino-1

Dombås kino. Foto: Riksantikvaren

Dombås kino ble bygget i 1942 av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Kinoen var svært avansert for sin tid, med 550 sitteplasser, amfi, offiserlosjer og orkestergrav.

Kinoen er en bygningstype som var vanlig i de større tyske leirene, men som i stor grad er revet eller ombygd senere.

─ Dombås kino er et viktig kulturminne fra andre verdenskrig.  Vi kjenner ikke til andre tilsvarende kinobygninger bygget av tyskerne som er like godt bevart.  Det er spesielt flott at Dombås kino fortsatt er i bruk som kino, sier riksantikvar Jørn Holme.

Les mere her