Vestfold fylkeskommunes Kunstnerpris 2015 tildelt Kgl. Norske Marines Musikkorps

Vestfold fylkeskommunes Kunstnerpris 2015

Pris- og stipendkomiteen vedtok i sitt møte 15. oktober å tildele Vestfold fylkeskommunes Kunstnerpris 2015 til Kgl. Norske Marines Musikkorps.

Kgl. Norske Marines Musikkorps ble etablert i 1820, og har siden vært hjemmehørende i Horten i Vestfold – på Karljohansvern. Ensemblet består av 29 høyt utdannede musikere, og er det eneste profesjonelle ensemblet mellom Oslo og Kristiansand. De har bygget opp en særegen identitet gjennom langsiktig og målrettet arbeid. Høy kunstnerisk kvalitet, høster stor anerkjennelse og betegnes som et ensemble i verdensklasse. Programprofilen baserer seg på et samarbeid med ulike kunstnere og artister regionalt og nasjonalt, og det drives målrettet formidlingsarbeid til ulike målgrupper i regionene.

marinemusikken

Juryens begrunnelse:

KNMM er en av landets eldste kulturinstitusjoner og Vestfolds eneste profesjonelle ensemble. Det har etablert seg som ett av landets ledende profesjonelle orkester, med et høyt kunstnerisk nivå.

KNMM er blitt en viktig regional kulturinstitusjon og en sterk ambassadør for både Horten, Vestfold og Norge. De høster stor anerkjennelse i utlandet.

KNMM har gjort den årlige Fyrverkerikonserten i Horten til en folkefest, og er en viktig bidragsyter i den helhetlige utviklingen av området Karljohansvern. Ensemblet er i dag en aktiv og synlig kulturaktør i Vestfoldsamfunnet gjennom å stadig utvikle nye samarbeidsrelasjoner, spille på nye arenaer og for nye målgrupper.

På denne måten er KNMMs profesjonalitet, aktivitet og synlighet i Vestfoldsamfunnet med på å skape stolthet og tilhørighet til Kulturfylket Vestfold.

 

Vestfold fylkeskommunes Kunstnerpris er på kr. 75 000. Prisen overrekkes lørdag 31 oktober kl. 14.00, i forbindelse med Barnas Festkonsert på Karljohansvern.

Formålet med Kunstnerprisen er å yte honnør og støtte prisvinnerens kunstneriske virksomhet. I reglene for Kunstnerprisen vektlegges kandidatens tilknytning til Vestfold, samt en spredning i kunstgenrene over tid. Det er ønskelig at prisen tildeles en kunstner som utpeker seg ut over det lokale og regionale, samtidig er det viktig med lokal forankring og aktivitet i Vestfolds kunst- og kulturliv.

I år sendte vestfoldingene inn forslag på totalt 8 kandidater til Kunstnerprisen. Pris- og stipendkomiteen består av 3 medlemmer fra Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø.