Ingeniørstudenter fra Høyskolen i Telemark besøkte den nye E18 ved Larvik

Arbeidene med den nye E18 i Larvik er spennende for mange grupper, og spesielt ingeniørstudenter som her.
12140576_919257601501331_5021210909071308182_n

Ingeniørstudentene. Foto: Statens Vegvesen

Dette er to klasser fra byggfag på Høyskolen i Telemark, hvor høyskolelektor Gunnar Eliassen fra Larvik årlig kommer på besøk med sine studenter. Han kunne fortelle at de har to veier til bachelor i ingeniørfag, den tradisjonelle med rekruttering fra allmennfag i videregående, og den andre hvor innfallsporten er yrkesfaglig utdanning med læretid og fagbrev. Med den satsingen det er på infrastruktur i dag, får de jobb alle som fullfører, sier Gunnar Eliassen. (Og gjennomføringsprosenten er ca. 85% for de yrkesfaglige, mot 70% for de fra allmenn.)