Trekølmile under brenning i Hedrum

Brenning av trekøl var ei stor og viktig næring i vårt distrikt så lenge de gamle jernverka var i drift. Denne viktige næringa døde ut da jernverka ble nedlagt sist på 1860-tallet. På Seierstad i Hedrum er det imidlertid en som har tatt opp igjen denne gamle kunsten. På bildet ser vi Hans Johan Kvist med kølamila som han nylig har tent på. Den må ulme/brenne i ca 14 dager før alt trevirket inne i mila har blitt til trekøl. I denne tida må mila stadig passes, så ikke flammene skal slå gjennom jordlaget, for da vil hele mila brenne opp. Dette er jo ikke noen lettvint måte å skaffe seg grillkøl på, men Hans Johan Kvist liker å fyre med egenproduserte køl på grillen. Nå får han nok for noen år.

Kølabrenning_021

Kølabrenning. Foto: Tor Bjørvik  (skyggen av fotografen er ikke til å ta feil av, det er Tor )

Reklame