Svenske kirkebøker på nett for første gang

46 millioner historiske data fra svenske kirkebøker fra 1880 til 1920 er nå søkbare på nett for første gang. Det kan bidra til slektshistoriske oppdagelser også her i Norge.

svenske kirkebøker

Slektsforskningsnettsiden MyHeritage har i dag gjort de svenske husholdningsundersøkelsene fra 1881 til 1920 tilgjengelig i digitalt format. Disse primærkildene er sammenliknbare med de norske kirkebøkene, og gir informasjon om fødsler, dødsfall, ekteskap, adresser og endringer i husholdningene til alle som var bosatt i landet.

Tidligere var disse dataene kun tilgjengelig i fysisk form på det svenske Riksarkivet. Takket være et samarbeid mellom Arkiv Digital og MyHeritage, er samlingen nå digitalisert som indekserte fargebilder på myheritage.no. Det gjør det gjør det enklere å søke etter historiske data i direkte i svenske primærkilder, uansett hvor man befinner seg.

Unikt innblikk i fortidens hverdag.
I Sverige hadde kirken ansvaret for den offisielle dokumenteringen av landets befolkning helt frem til 1991. Denne plikten ble utført ved at presten gjennomførte såkalte forhør hos de tilhørende i menigheten hvert år.

Resultatet ble husholdningsundersøkelsene, eller husforhorslengdene, som omtaler fødsler, dødsfall, flytting, giftemål og andre hendelser i familiene registrert. I de tidligste nedtegnelsene ble sågar sognebarnas kunnskap om kristendom og katekisme inkludert.

– Husholdningsundersøkelsene er en unik samling, siden man kan følge menneskene år for år. Alle som har en slektning som bodde i Sverige mellom 1880-1920 vil nå ha mulighet til å finne førstehåndsdokumentasjon om dem på nett, noe som vil være til stor hjelp for alle slektsforskningsinteresserte med svenske røtter, sier Russ Wilding, ansvarig for innhold på MyHeritage.

Nær 57 000 nordmenn registrert
De fleste nordmenn trenger kun å gå noen generasjoner tilbake før slekt og familie har flyttet over de skandinaviske grensene. I perioden som MyHeritage nå publiserer data for var Norge en del av det svenske riket, og deler av Norge ble liggende i Sverige. Dette gjør at også norske slektsforskere kan finne informasjon om sine slektninger i bøkene som nå er publisert.

– Historisk sett har det alltid vært sterk migrasjon mellom de skandinaviske landene. Perioden fra 1880 til 1920 var intet unntak. Et søk i husforhørslengdene viser at det var 56 989 fastboende i Sverige oppført som norske undersåtter eller født i Norge. Når man i tillegg tar høyde for de senere årenes migrasjon mellom landene, er det lett å se at disse dataene vil ha stor verdi for slektsforskere på begge sider av grensen, understreker Wilding.

Digitalfoto vekker historien til live
Hver eneste side av kirkebøkene er møysommelig indeksert og avfotografert i høy kvalitet. Datasamlingen er bare tilgjengelig på MyHeritage. Ved søk vil  MyHeritage-brukere kunne knytte bildene av husforhørslengdene til sine egne slektninger med få klikk.

– Disse dataene er av ektremt høy kvalitet. I tillegg til å gi primærdata og informasjon om en hel familie og hva som hendte dem, har dokumentene historisk verdi i seg selv. Å kunne se originaldokumentene som ført i prestens penn gjør innholdet til et vindu tilbake i tid. Og at bildene er i høy kvalitet og i farger, gjør dem enda mer levende, legger Wilding til.

MyHeritage finner koblinger
De nye historiske dataene inngår nå i MyHeritages database som per i dag rommer over 6 milliarder data.De inkluderes dermed i nettsidens koblingsprogramvare Smart Matches, som kontinuerlig leter etter koblinger mellom individer i brukernes familietrær og kilder i databasen.

Dersom en kobling dukker opp, vil brukeren få en melding om dette og få valget om å gå gjennom dataene som er funnet, avvise eller godkjenne treffet, samt å importere dataene til sitt eget slektstre med få klikk. Ved importering blir selve dokumentet også kopiert som kildehenvisning.

Den nye datasamlingen fra de svenske husholdningsundersøkelsene består av indekserte fargebilder som er produsert av MyHeritages samarbeidspartner ArkivDigital.

For å lete etter dine forfedre i husholdningsundersøkelsene, gå til:www.myheritage.no/husholdningsundersøkelser.

Reklame