300 mennesker på temakvelden i Lardal om sosiale medier.

Tirsdag inviterte foreldrerepresentantene i skoler og barnehager til temakveld i Huldrehallen. Mattias Øhra skulle foredra over temaet «Barn og unges medievaner – Sosiale medier og kravet om autentisk selvrealisering».

800_DSC06916

En lyttende forsamling som nok fikk noe å tenke på. Foto: Jan E. Thorstein

Norske klasserom i dag er catwalks. PR for deg selv er viktigere enn fag. Barne legger seg og våkner med sin smarttelefon. Det store «individualiseringsprosjektet» øker faren for å velge feil som kan gi de unge stor skamfølelse. Depresjon, utmattelse og mobbing er noen av konsekvensene. Det er viktig å finne det rette balansepunktet i denne store friheten, sa lektor Mattis Øhra fra Høyskolen i Vestfold på temakvelden.

 

 

 

 

800_DSC06925

Mattias Øhra holdt et engasjerende foredrag om nåtidens sosiale medier. Foto: Jan E. Thorstein

300 mennesker – ungdommer som voksne, fikk en «dannelsesreise» som traff «midt i magen rett til hjerte.» Ingen gikk derfra uten å ha fått noe å tenke på i eget liv , egen foreldrerolle – profesjon eller eget ansvar for fellesskapet.