Giftige fluorstoffer i mikropopcorn

Forbrukerrådet har funnet skadelige fluorstoffer i emballasjen på mikropopcorn som selges i norske butikker. Fire av seks produkter inneholder stoffer som vekker alvorlig bekymring. To stoffer står på myndighetenes verstingliste over kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Nå krever Forbrukerrådet forbud mot kjemikaliene.

Popcorn_binary-1204376-39730

Popcorn. Illustrasjon: Forbrukerrådet

Fluorstoffer kan være kreftfremkallende og hormonforstyrrende. Disse stoffene hører ikke hjemme i matemballasje og må totalforbys, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Skadelige fluorstoffer ble funnet i produktene fra Eldorado/NorgesGruppen, Maarud og Coop. Emballasjen i popcornet fra American Classic og Coop Classic inneholdt ingen fluorstoffer.

Disse stoffene ble funnet i testen: PFHxA, PFDA, PFDoDA og 6:2 FTOH. To av stoffene står oppført på verstinglista til norske myndigheter, den inneholder kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø.

Mer skadelig enn før antatt

Fluorerte stoffer (som ikke er det samme som det stoffet vi kaller «fluor» i tannkrem), brukes i en rekke hverdagsprodukter som matemballasje, klær og rengjøringsmidler, blant annet på grunn av deres fett- og vannavvisende egenskaper.

De skadelige stoffene kan komme inn i kroppen fra produktene vi omgir oss med og fra maten vi spiser. Forbrukerrådet har testet emballasjen til mikropopcorn, siden forskning peker på mat og matemballasje som de viktigste kildene til eksponering.

I kroppen har fluorstoffene en rekke skadelige bivirkninger: De kan være kreftfremkallende, påvirke immunforsvaret, skade forplantningsevnen og gi fosterskade. En fersk rapport fra danske myndigheter viser at stoffene kan være mer skadelige enn man tidligere har trodd. Danske myndigheter anbefaler derfor forbrukerne å unngå fluorstoffer i varer de kjøper, og innfører nå egne anbefalte grenseverdier for fluorstoffer i matemballasje, som er strengere enn de som gjelder i EU og Norge.

– Her må også norske myndigheter bli mer offensive. Nye kjemikalier er uskyldige til det motsatte er bevist. Det tar derfor altfor langt tid å forby skadelige stoffer i matemballasje og andre produkter, og i mellomtiden er det forbrukerne som bærer risikoen, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Finnes alternativer

Når enkelte fluorstoffer først blir forbudt, er det er problem at bransjen ofte bytter ute disse med andre, fortsatt lovlige, men like skadelige fluorstoffer. Rapporten fra danske myndigheter bekrefter at det finnes alternativer til fluorstoffene, som er mindre skadelige. På det norske markedet finnes for eksempel svanemerket bakepapir og matpapir som ikke inneholder fluorerte stoffer.

– På mange bruksområder finnes det tryggere alternativer til de fluorerte stoffene.  Vi forventer at produsentene tar ansvar og kutter ut de farlige stoffene fra produktene sine, sier forbrukerdirektøren.

Se hele testen her.

Reklame