Jotun investerer i forskning og utvikling i Sandefjord

Styret og bedriftsforsamlingen i Jotun A/S har besluttet å investere NOK 1 115 millioner i et nytt forskningssenter og hovedkontor for konsernet på Gimle i Sandefjord. Samtidig planlegges det for 200 flere ansatte frem mot 2030, en stor andel av disse innen forskning og utvikling.
jotun_gimle

Dette blir Jotuns største investering noensinne, og innebærer at forskning og utvikling (FoU), samt konsern- og segmentfunksjoner samles på ett sted. Totalt areal blir på cirka 34 200 m2, hvorav en stor del er avsatt til FoU-avdelingen. Jotun har allerede i dag et av verdens ledende forskningsmiljøer innen bunnstoff for skip, rusthindrende og dekorative malinger, og den planlagte utbyggingen legger til rette for at denne posisjonen kan styrkes ytterligere.

– Forskning og utvikling er avgjørende for å opprettholde og styrke vår markedsposisjon, lokalt og globalt. Vår forskningsbase er i Sandefjord og utviklingsarbeidet foregår i hovedsak her. Et nytt og samlet hovedkontor vil sikre gode rammebetingelser for kompetanseutvikling, i tillegg til å være dimensjonert for fremtidig vekst, sier Fon.

I tillegg til forskningssenter skal det nye hovedkontoret romme konferanse- og møtesenter, bibliotek, bedriftsmuseum og auditorium, samt resepsjon, parkering, sykkelparkering, kantine og tilhørende utearealer. Byggearbeidene starter etter planen i august 2016, med antatt ferdigstillelse i desember 2018.

– Gimle er Jotuns arnested med historie tilbake til 1926, og byggingen av nytt FoU-senter og hovedkontor forankrer Jotun ytterligere i Sandefjord. Det reflekterer langsiktigheten og verdisynet i Jotuns bedriftskultur, sier konsernsjef Morten Fon.

Oppføringen av det nye hovedkontoret vil bli et omfattende byggeprosjekt, som også kan få positive ringvirkninger for lokalt næringsliv. Bygget skal miljøsertifiseres i henhold til standarder satt av Breeam Nor, den norske tilpasningen av verdens eldste og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger (Breeam).

– Det nye hovedkontoret skal være et godt arbeidssted, som styrker Jotuns identitet og som er attraktivt for arbeidstakere. Samtidig er det viktig at bygningene er i harmoni med område og natur, og fremstår som en positiv referanse for Sandefjord, sier Fon.

I tillegg til en sterk forankring internt med alle brukergrupper representert, har Henning Larsen Architects (DK) og Norconsult vært sentrale i prosjekteringsarbeidet. Prosjektet er ennå ikke formelt godkjent av Sandefjord kommune, men Jotun håper dette er på plass i løpet av mars 2016.

– Jotun setter stor pris på den velvillighet prosjektet er møtt med så langt, både av naboer og Sandefjord kommune, understreker Fon.