NATTARBEID VED FARRISEIDET

Statens vegvesen E18 Larvik

12342815_941978295895928_5323827331997238062_nDette er en frihåndsillustrasjon av brutårnene på et relativt ferskt foto. Kun ment for å vise høyden på tårnene i forhold til omgivelsene. Vi vet at armen på krana er 54 meter over bakken, og at tårnene vil bli ca 73 meter høye. Skråkabler ned på hver side fra tårnene er ikke tegnet inn her. Selve brua er heller ikke gjengitt presist, men viser høyden og stigningen. Foto: Statens Vegvesen


NATTARBEID VED FARRISEIDET, MEN IKKE STØYENDE
For å sikre en nødvendig fremdrift på arbeidet med de to 70 meter høye tårnene til Farrisbrua, må entreprenøren JVF nå også jobbe nattestid. Arbeidet dreier seg for det meste om jernbinding og støpearbeider, og er ikke karakterisert som støyende. Det betyr at disse arbeidene er innenfor en gjeldende støyforskrift, og således ikke søknadspliktig til kommunen. Vi har fått forsikringer fra entreprenøren om at vinkelsliper ikke skal brukes i tidsrommet kl. 22.00-07.00.

Støymålerne som tidligere har vært benyttet, er fortsatt i bruk og vil logge decibel-verdiene på to av de nærmeste bolighusene, for å vise at arbeidet utføres innenfor støyforskriftens krav. Nattarbeidet er antatt å vare frem til februar/mars.

EKSTRA: Mandag 21. desember skal det foretas en større støp i tårnaksen på brua. Det er forutsatt at også dette arbeidet holder seg innenfor støyforskriftens krav. Arbeidet vil pågå fra mandag morgen kl. 07 og i ca. 20 timer. Altså godt ut i natt til tirsdag. Støpen er en spennarmert tverrbjelke (rigel), som kopler tårnene sammen.
Vi beklager eventuelle ulemper og håper arbeidene ikke vil forstyrre nattesøvnen.
Statens vegvesens vakttelefon, 468 01 148 er betjent på dagtid