Går det mot sammenslåing ….

Fylkesutvalget i Buskerud og fylkestingene i Telemark og Vestfold har vedtatt at muligheten for en sammenslåing eller et tettere, formelt samarbeid mellom de tre fylkeskommunene skal utredes.   Jeg er glad for at alle de tre fylkeskommunene nå skal se på mulighetene som ligger i et slikt samarbeid.

Les mere her

VTB