Slik kaster du julepapir

Gavepapir sorteres de fleste steder som restavfall. Årsaken er at denne typen papir inneholder mye fargestoff og leire, og egner seg derfor ikke til gjenvinning. Et miljøvennlig alternativ er å pakke julegavene inn med gråpapir eller avispapir. Gavene blir vel så fine, og på julekvelden kan papiret kildesorteres.
gavepapir

Foto: istock

Mesteparten av julepapiret og annet gavepapir som selges i dag er av en kvalitet som gjør at det ikke kan gjenvinnes sammen med annet papir. Det forteller Marianne Holen, daglig leder i LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning.
– Gavepapir inneholder ofte lite papirfibre og store mengder leire og fargestoffer. Dette gjør at papiret ikke er egnet til materialgjenvinning, men istedenfor blir energigjenvunnet ved forbrenning, sier hun.

Ulike sorteringsordninger
Renovasjon av husholdningsavfall er kommunalt forvaltningsansvar. Det betyr at det er opp til den enkelte kommune eller renovasjonsselskap å finne den ordningen som fungerer best for innbyggerne lokalt i kommunen. Dette er forklaringen på at det er litt ulike ordninger for kildesortering rundt om i landet. Om en er usikker på hvilken kildesorteringsordning som gjelder der en bor, kan en sjekke www.sortere.no. Sortere.no en kildesorteringsguide på nett for forbrukere hvor all informasjon er lokalt tilpasset. På den måten får man riktig informasjon om ordningen der man er, enten man er hjemme, besøker en annen del av landet eller akkurat har flyttet til en ny plass.
– I de fleste kommuner sorteres det vanlige glansede julepapiret som restavfall. Men i enkelte kommuner, blant annet i Oslo, skal gavepapiret sorteres sammen med annet papiravfall, opplyser Holen.

Bruk gavepapir som kan gjenvinnes
LOOP anbefaler å bruke mer miljøvennlig gaveinnpakking, og mener det finnes mange gode alternativer til det tradisjonelle glansede julepapiret.
– Gråpapir og avispapir er fine og miljøvennlige alternativ til det vanlige julepapiret. Gavene blir vel så fine med et dekorativt bånd eller hyssing, og på julekveleden kan papiret sorteres og kastes sammen med annet papiravfall. Da blir det gjenvunnet til nye papirprodukter, avslutter Marianne Holen i LOOP.